Behandlingar

*alla priser är frånpriser

Klippbehandlingar

Klippning 45 min
Klippning 60 min
Klippning barn upp till 7 år, exkl. tvätt
Putsklippning 15 min, exkl. tvätt och styling

500:-
600:-
350:-
250:-

Behandlingar

*alla priser är frånpriser

Klippbehandlingar
Klippning 45 min 500:-
Klippning 60 min 600:-
Klippning barn
upp till 7 år exkl. tvätt
350:-
Putsklippning 15 min
exkl. tvätt och styling
250:-
Färgbehandlingar
Färg, botten 1000:-
Slingor, botten
inkl. nyansering
1300:-
Färguppfräschning 1300:-
Färgförändring 1700:-
Makeover 2200:-
Uppfräschning
Quickfix
färg/slingor
600:-
Nyansering 500:-
Putsklippning 15 min
exkl. tvätt och styling
250:-
Fristående
Olaplexbehandling
500:-
Hårförlängning
Hairtalk, full förlängning
inkl. produktpaket
5000:-
Hairtalk, förtjockning
inkl. produktpaket
2900:-
Omsättning,
full förlängning
1500:-
Omsättning,
förtjockning
1000:-
Brud & Uppsättning
Ring oss för mer information
Tillval
Brynfärgning 120:-
Brynplock 120:-
Fransfärgning 200:-
Olaplex
i din behandling
300:-

Färgbehandlingar

Färg, botten
Slingor, botten inkl. nyansering
Färguppfräschning
Färgförändring
Makeover

1000:-
1300:-
1300:-
1700:-
2200:-

Uppfräschning

Quickfix färg/slingor
Nyansering
Putsklippning 15 min, exkl. tvätt och styling
Fristående Olaplexbehandling

600:-
500:-
250:-
500:-

Hårförlängning

Hairtalk, full förlängning inkl. produktpaket
Hairtalk, förtjockning inkl. produktpaket
Omsättning full förlängning
Omsättning förtjockning

5000:-
2900:-
1500:-
1000:-

Brud & Uppsättning

Ring oss för mer information

Tillval

Brynfärgning
Brynplock
Fransfärgning
Olaplex i din behandling

120:-
120:-
200:-
300:-